תנאי שימוש

כללי:

1.       אתר www.bexcouture.co.il ("האתר") הינו חנות וירטואלית ברשת האינטרנט לרכישת מוצרי ביגוד ("המוצר") על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט המופעל והמנוהל ע"י חברת Bex Couture  ("החברה")  ע.מ 310411780 בכתובת הקליר 30 נתניה.

2.       האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

3.       הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

4.       עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב ומסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו\או ביצוע פעולות באתר, מהווה את הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

5.       ביצוע הזמנה ו\או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה למשתמשת ו\או למי מטעמה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או החברה ו\או ממנהליהם ו\או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

6.       מובהר כי "החברה" רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.(אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).

7.       תקנון זה ניתן לשינוי ו\או עדכון בכל עת ע"י "החברה" ו\או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו\או הודעה מוקדמת.

8.       לכל שאלה ו\או בקשה ו\או בירור ניתן לפנות בכל שעות היממה לשירות הלקוחות של החברה במייל [email protected]  .

הרכישה :

1.       האתר מאפשר ללקוחותיה קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

2.       ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי, החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו\או הבגדים שתמונתיהם מופיעות באתר. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.

3.       הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

4.       מחירי  המוצרים כוללים מע"מ, אם חל על פי דין, אך לא כוללים דמי משלוח.

5.       החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

6.       החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר. בכפוף לקבלת הסכמות על פי דין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.

7.       החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת.

8.       החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמשת באתר בכל מקרה בו:
(א) המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו\או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו\או במי מטעמה ו\או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו\או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ג) אם ישנו חוב כספי לחברה ו\או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; (ד) המשתמשת הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל עבירה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמשת לחברה או; (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר שימוש של המשתמשת באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמשת לרשויות הרלוונטיות ו\או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמשת וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו\או על זכויותיה ו\או זכויות צדדים שלישיים.

9.       הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש\ת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

תנאי הזמנה ורכישה באתר:

1.       הזמנת ורכישת מוצרים באתר תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר והזמנה באמצעותו, יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשת באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים, אחרת לא תוכל החברה להשלים את ההזמנה ולשלוח את הפריטים אל הלקוחה, במידה והפרטים שגויים והמשלוח לא הושלם החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמשת בתשלום נוסף בגין דמי מישלוח. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. 

2.       החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי המשתמשת, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

3.       במעמד ביצוע הזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ואם קבלת אישור ההזמנה על יד חברת האשראי, תמסר ללקוחה הודעה כי הזמנה אושרה. במקרה ולא אושרה העיסקה על ידי חברת האשראי, תקבל המשתמשת הודעה על כך ותתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

החזרות וביטולים:

1.       ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה,הלקוח חייב  לציין את סיבת ההחזרה.

2.       ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

3.       במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

4.       החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית (אין להוריד את התוויית מהמוצר! אין ללכלך או לפגום את המוצר) בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.

5.       במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את הסכום ששולם בניכוי דמי המשלוח, אם ביטול העסקה הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה.

6.       מדינניות ביטול בעסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר, החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר:

1.       החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר תוך 5 ימי עסקים.

2.       החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

3.       משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה , קיימת באפשרות הלקוח אופציה לאיסוף באופן עצמאי ממשרדי החברה.

4.       מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

קניין רוחני:

1.       כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה Bex Couture.

2.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.