רכישת תלוש מתנה

A newsletter is a regularly distributed publication that is generally about one main topic of interest to its subscribers.

אני מבין שאישורי מתנה. אינם ניתנים להחזרה